top of page
BARISTASKOLNING

FÖR YRKESBARISTOR

KURSER:

Bra utrustning och kaffebönor av hög kvalitet är ingen garanti för ett utmärkt slutresultat när det kommer till tillredning av kaffe. Kvaliteten på den slutliga drycken avgörs av baristans yrkeskunnighet och noggrannhet.

Även ett gott kaffe kan misslyckas, ifall man inte vet hur man gör. Det är väldigt viktigt att de som ansvarar för kaffetillagningen vet hur maskinerna används och har en förståelse för de faktorer som inverkar på smaken. Med hjälp av yrkeskunnig personal kan du försäkra att kunderna blir serverade gott kaffe även i den värsta rusningen.

Vi ordnar kaffeskolningar både för nybörjare och baristor som redan arbetat en längre tid. Under skolningarna kan vi utveckla baristans kunskaper ytterligare och skapa ny iver för att bli bättre och göra kaffe med jämn kvalitet, samt minska på svinnet. Såväl företagare, personal och kunder vinner på att kaffet tillreds på rätt sätt.

 

Baristaskolare är Ari Antikainen. Själva skolningarna sker på finska, men Ari förstår även svenska och allt stödmaterial finns tillgängligt både på finska och engelska.

Mer information:
Ari Antikainen
koulutus@kaffecentralen.com

> Barista Basics

Barista Basics

Du lär dig grunderna för att brygga en god espresso och skumma mjölken på rätt sätt. Passar såväl nybörjare som erfarna baristor i behov av lite repetition. Vi går igenom grundegenskaperna hos kaffe och grunderna i att brygga kaffe. De klara ramarna och instruktionerna ger sedan en bra bas för att utvecklas och öva på rutinerna på den egna arbetsplatsen. Skolningen är också ett bra sätt att ge hela personalen samma rutiner och fokus, och på så sätt upprätthålla en jämn kvalitet i kaffeserveringen.

INNEHÅLL:

  • Kaffe, från odling till koppen

  • Baristans maskiner och utrustning

  • Grundläggande information om espresso och bryggning av espresso

  • Bekantskap med hur en väl bryggd espresso ska smaka

  • Skumning av mölk och tillredning av olika mjölkkaffen

  • Praktiska övningar

  • Maskinernas dagliga rengöring och underhåll

ca 4 h.

470 euro (+ moms.). Gratis för avtalade kaffekunder! 

6 personers grupper

Kaffecentralens skolningsutrymme.

Mörtnäsvägen 5 B, 00210 Helsingfors

Barista Basics
ARLA_Cafe_maito_barista
baristakoulutus
baristakoulutus
baristakoulutus
baristakoulutus
bottom of page